Ser lyse sider ved oljenedturen

Publisert

Selv om oljenedturen har vært en kraftig og alvorlig rystelse for bransjen, påpeker senioranalytiker Eirik Larsen i DNB Markets at den også har sine lyse sider.

På arrangementet «Rogaland på børs» listet han opp noen av de positive effektene av den langvarige nedturen i oljenæringen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi har fått lavere utlånsrenter, styrket konkurranseevnen gjennom svakere lønnsvekst og svakere krone, bedre kostnadskontroll, større bevisstgjøring og frigjort ressurser og kunnskap. Dette stimulerer til mer innovasjon og nytt entreprenørskap, og vi har sett en eksplosjon der yngre mennesker starter nye virksomheter, forklarer Larsen.

– For ett år siden var ingen norske offshoreprosjekter lønnsomme. Men massive kostnadsreduksjoner og høyere oljepris har endret dette.

Larsen mener utsiktene er noe lysere for norsk økonomi, selv om det fortsatt er store omstillinger i vente. han tror både kronen og dollaren vil styrke seg i år og at oljeprisen vil nærme seg 70 dollar fatet mot slutten av året. (©NTB)