Oslo  20180621.Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges kunngjør torsdag at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Oslo 20180621.Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges kunngjør torsdag at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sentralbanksjefen advarer mot raskere oljenedtrapping

Publisert

- Verden etterspør fortsatt olje og gass. Skulle vi velge å forsere avviklingen av produksjonen på norsk sokkel, ville andre tilbydere stå klare til å ta over. Effekten på klimaet er derfor diskutabel. Selv ville vi pådra oss en betydelig kostnad, sa Olsen i sin årlige tale til politikere og næringslivstopper torsdag.

Han minnet om at over ti prosent av alle sysselsatte i Norge enten direkte eller indirekte er knyttet til oljenæringen, som i årene som kommer, vil ha behov for flere ansatte.

– Men etter hvert må vi innstille oss på at perioden med videre vekst er over, og at aktiviteten gradvis skal ned. Andre næringer må vokse fram, sa han.

Olsen viser overfor NTB til at oljenæringen, av klimahensyn, vil komme under press som følge av økt skatt på utslipp.

– Selv om det er en solnedgangsnæring i et lengre perspektiv, er det grunn til å håpe og tro at dette skjer gradvis og litt forsiktig.

(©NTB)