Selvsagt trenger verden og Europa fornybar energi, men trengs norsk, landbasert vindkraft?

Publisert

Kommentar av Vidar Lindefjeld i La Naturen Leve.

I et opprop fra DNT sies det bl. a: Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ikke avsettes til fremtidig vindkraftutbygging på land.

Dette får på sedvanlig måte vindkraftbransjen og såkalte miljøorganisasjoner til å gå av skaftet. At også NHOs regiondirektør Tord Lien henger seg på, er mer overraskende - skjønt kanskje ikke; det er ikke lenge siden han var Norges energiminister med stor entusiasme for norsk vindkraft.

Et forsøk på litt opprydding og på å holde flere tanker i hodet samtidig:

  1. Alle land, også Norge, har behov for et lønnsomt og verdiskapende næringsliv. Det er imidlertid også behov for, ikke minst i vår tid med rovdrift på naturressurser og naturverdier, å erkjenne at naturen har en egenverdi og at natur og naturmangfold i økende grad må skjermes fra ødeleggelser. Det vil ofte oppstå konflikter mellom disse hensynene. Hittil har vår natur vært den tapende part.
  2. Norge er et vannkraftland, i motsetning til de aller fleste land i verden. Vi går med store kraftoverskudd hvert år og 70% av vårt totale energiforbruk er fornybart (Energimeldingen). Vi har i en årrekke bidratt med vår magasinerbare vannkraft inn i det nordiske og europeiske nettet. Det fortsetter vi med, ref. debatten om Norge som grønt batteri og leverandør av fornybar balansekraft til Europa. Men "batteriet" ligger i vannkraftmagasinene. Å bygge naturødeleggende vindkraft over hele landet krever derfor en helt særskilt begrunnelse, langt utover bransjens håp om å tjene penger på økt krafteksport. Den begrunnelsen mangler!
  3. Det hevdes at norsk vindkraft skal bidra til å redde klimaet. Gjør den det? Gir den bidrag som virkelig monner i EU? Svaret er omtvistet i norske forskningsmiljøer. Grunnen er bl. a. ulike oppfatninger av virkningene av det europeiske kvotesystemet ETS. Det finnes hittil ingen dokumentasjon på hva vår vindkraft faktisk har betydd og hva den vil bety fremover.Derfor blir Aasheims utsagn "Hvis DNT oppriktig mener at vi kan begrense klimaendringene til noe mindre enn katastrofale uten mer fornybar energi, er de helt i utakt med det som kan krype og gå av verdens klimaforskere" hengende i luften som tom retorikk: Selvsagt trenger verden og Europa fornybar energi! Den trenger bl. a. både sol- og vindkraft i land der dette erstatter fossil kraftproduksjon. Men trengs norsk, landbasert vindkraft?
  4. Kanskje bildet (øverst) fra Bjerkreim vindkraftverk i Rogaland illustrerer vår bekymring?