- Selv om det er høy aktivitet nå, så vil mange av de pågående prosjektene være ferdigstilt i løpet av 2022

Publisert

- Investeringene tar seg opp, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen når han åpner organisasjonens arrangement på Arendalsuka.

Han forteller videre at leteresultatene på norsk sokkel er de beste på 8 år. Samtidig er han bekymret.

- Selv om det er høy aktivitet nå, så vil mange av de pågående prosjektene være ferdigstilt i løpet av 2022.

Kristin Færøvik er administrerende direktør i Lundin Norge, og styreleder i Norsk olje og gass. Hun deltar også på arrangementet.

- Du kan ikke bestemme deg for å finne, men du må lete for å finne, sier Kristin Færøvik. For at selskapene fortsatt skal ønske å lete må vi ha forutsigbare rammebetingelser. 

Hun fortsetter med å understreke at vi alle er i samme båt.

- Det var ikke bare næringen som fikk det tøft da oljeprisen falt i 2014. Også tilstøtende næringer fikk det tøft.

Hun er overbevist om at vi kommer til å leve av olje- og gass i mange år fremover.

Arne Sigve Nylund er konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge (UPN) i Equinor og styremedlem i Norsk olje og gass.

-  Dersom vi trekker linjen tilbake til 2013/2014 så var ikke kostnadsnivået bærekraftig. Det måtte vi ta tak i, sier Arne Sigve Nylund. Det har vi klart. Før trengte vi 70$ fatet for å gå i pluss. Nå ligger nivået på 30-tallet. 

Han forteller at aktiviteten i Equinor nå er all time high. Samtidig understreker han at dette ikke vil vare evig.

- Det er ikke slutt på omstilling og forbedring. Dette er kanskje et av mine hovedbudskap, forteller Arne Sigve Nylund.

Han forteller om en mager prosjektportefølje etter 2022.

- Dersom vi ikke klarer å snu dette bildet, så vil det treffe leverandørindustrien og lokalsamfunn. Det vil også gi reduserte inntekter til felleskapet. Derfor jobber vi med utvinning og leting, samt forlenget levetid. For eksempel ser vi nå en forlenget levetid på Snorra A til 2040. 

Både Kristin Færøvik og Arne Sigve Nylund understreker altså viktigheten av mer letearealer for å sikre langsiktighet.

- Vi jobber med lange tidslinjer, forteller Arne Sigve Nylund. Vi trenger stabile rammevilkår. 

Kristin Clemet i Civita er også med på debatten. Hun mener folk flest ikke forstår hva petroleumsnæringen har betydd for norsk velferd.

- Hver 6 kroner i Statbudsjettet kommer fra oljefondet. Dette er ekstrapenger som andre land ikke har.  Dette har politikerne i Norge brukt til 10 % skattelettelse, og resten til å øke velferden.

- Det Erna sa i dag, var at det er en risiko for at vi må jobbe 43-timersuker i fremtiden, sier Kristin Clemet.

- Dette kan vi unngå dersom vi finner mer olje- og gassressurser, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.