Schjøtt-Pedersen etterlyser oljeavklaring fra Ap-ledelsen

Publisert

Norsk olje og gass’ sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier han er svært overrasket over utspillet fra Espen Barth Eide, og han ber nå Ap-ledelsen komme på banen.

– Dette er helt i strid med det Arbeiderpartiet har vært tydelige på før valget og for kort tid siden, der partiledelsen har vært helt tydelige på at rammebetingelsene ligger fast, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

Han kaller saken alvorlig på flere plan.

– Dette er alvorlig for Arbeiderpartiet selv, fordi nesten 200.000 arbeidstakere kan bli usikre om partiet skaper uklarhet om rammebetingelsene. Men det er ikke minst alvorlig for inntrykket av stabilitet i Norge. Her snakker vi om svært store investeringer over veldig lang tid, og der beslutninger treffes langt borte, sier direktøren i Norsk olje og gass, som selv tidligere var en sentral Ap-politiker.

Faste rammer

Schjøtt-Pedersen sier at mange har vært betenkt over å investere i Norge på grunn av oljeskatten på 78 prosent, men investeringene har likevel kommet fordi at Norge er et land der man vet hva man har å forholde seg til.

– Derfor var det så utrolig viktig at den nye regjeringen slo fast i sin plattform at petroleumsnæringen skulle ha stabile rammevilkår. Men investorene ser ikke bare på den sittende regjeringen, de ser også på utsiktene videre, og det at klimatalsmannen i det største partiet skaper usikkerhet er alvorlig med tanke på investeringene på norsk sokkel.

En seksdel av inntektene

Schjøtt-Pedersen viser til at 40 prosent av investeringene fram mot 2023, unntatt letebudsjettet, er investeringer som er planlagt, men hvor endelig beslutning ikke er tatt.

– Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt, sier han.

Arbeiderpartiets ledelse må snarest avklare hva som er partiet syn her, framholder han.

– Oljevirksomheten utgjør en seksdel av Norges inntekter og 40 prosent av norsk eksport. Det har vært avgjørende for Norge at Arbeiderpartiet på den ene siden og Høyre på den andre siden har garantert for stabilitet. Det er en stabilitet som er helt nødvendig for at man skal tørre å investere. Her er det avgjørende viktig at det kommer en rask avklaring, sier han.

(©NTB)

Les mer: