- Sannheten er at Energiewende er i ferd med å mislykkes

Publisert

KRONIKK av Oddvar Lundseng, Hans Konrad Johnsen, Dr. ing, og Stein Storlie Bergsmark

I kronikken «Misvisende og unyansert om Tysklands grønne skifte» den 26.11.18, hevder Tor Kristian Haldorsen ved Norsk-Tysk Handelskammer at herrene Oddvar Lundseng, Hans Konrad Johnsen og Stein Storlie Bergsmark raljerer over Tysklands grønne skifte – «Die Energiewende» – og at vi påstår at det er et mislykket prosjekt. Videre påstås det at å vise til landets manglende evne til å kutte CO2-utslipp på tross av stadig større mengder fornybar energi i kraftmiksen, i beste fall gir et unyansert og misvisende bilde av Tysklands Energiewende.

Det står enhver fritt til å gjøre seg opp sin egen mening om hvor vellykket Die Energiewende er. Men da bør man først orientere seg litt. Til hjelp gir vi i det følgende noen referanser som vil kunne være til nytte både for Herr Haldorsen og andre interesserte.

Da (dengang) Bundeswirtschaftminister og Vizekanzler Sigmar Gabriel, den 17.04.2014 besøkte solar-firmaet SMA i Kassel, så uttalte han følgende:

«Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht. Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschåtzt haben. Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte.»

Enkelt oversatt betyr dette:

"Sannheten er at Energiewende er i ferd med å mislykkes. Sannheten er at vi på alle felt har undervurdert kompleksiteten i Energiewende. For de fleste andre land i Europa anses vi derfor som mindre begavet."

Den 22.11.2016 stoppet den samme Gabriel all videre vindkraftutbygging i Nord-Tyskland. Årsaken var at det tyske nettet ikke tålte de vanvittige effekttoppene som sol- og vindkraften genererte. Og Herr Gabriel er ingen hvem som helst. Han sitter i maktens innerste kjerne.

Den 28.09.2018 skrev Die Welt: «Bei der Energiewende droht Deutschland der endgültige Kontrollverlust». «Tyskland er i ferd med å miste kontrollen med Energiewende» - og den 10.10.2018: «Bericht des Bundesrechnungshofs: Energiewende ist ein krasses Beispiel unnuetzer Politik». «Die Energiewende er et blatant eksempel på ubrukelig politikk».

De viser til den tyske Riksrevisjonens rapport hvor de advarer om at Tyskland risikerer permanent tap av kontroll over Die Energiwende. De anklaget også regjeringen for en katastrofal feilforvaltning av Die Energiewende og konkluderte med at «ressursbruken er uten sidestykke».

Disse signalene kan bare oppfattes som en bekreftelse på at vi har rett og Haldorsen tar feil.

Tilgangen på billig energi er den innsatsfaktoren som i størst grad har bidratt til å bygge våre moderne samfunn og gitt oss den rikdommen og levestandarden vi i vår del av verden nyter godt av. Denne viktige forutsetningen er i ferd med å forvitre fullstendig med Die Energiewende.

Påslaget som finansierer utbygging av fornybar energi i Tyskland (EEG-Umlage) var i 2017 på hele 6,88 - 7,1 eurocent/kWh avhengig av kilde. En Eurokurs på 10,23 betyr 70,4 - 72,6 øre/kWh.

I Tyskland er strømprisen til vanlige forbrukere i dag på ca. 30 eurocent, dvs i overkant av 3 kr/kWh. Dette er Europas nest høyeste strømpris. Da spiller det liten rolle hvor konkurransedyktig sol- og vindkraft er når strømprisen til egne forbrukere er nesten det dobbelte av strømprisen i nabolandet Frankrike. Årsaken ligger i at man må bygge og drifte to parallelle kraftsystemer hvor totalutbytte ikke er større enn det de konvensjonelle kraftverkene kunne ha levert alene.

I 2017 ble 344.000 tyske husholdninger frakoblet strømnettet. De kunne ikke betale. Året før var det 330.000. Hver åttende husholdning i Tyskland har problemer med å betale strømregningen og trues med frakobling. Alt dette viser at Die Energiewende er en tilnærmet katastrofe.

Det er bedrøvelig å være vitne til at velfungerende kraftsystemer nå skal rives ned og ødelegges og at beslutningene i denne prosessen tas av politikere i viktige posisjoner, som mangler enhver kunnskap om hvordan et elektrisk kraftsystem fungerer. Og Tyskland er ikke alene. I Australia ser vi en helt tilsvarende utvikling, som der har ført til svært alvorlige sammenbrudd med fullstendig blackout over store områder.

Oddvar Lundseng

Senioringeniør med 43 års erfaring fra energibransjen

Hans Konrad Johnsen, Dr. ing.

Tidligere forskningssjef i Det norske oljeselskap asa

Stein Storlie Bergsmark

Fysiker

Tidligere seniorforsker i energibransjen

Tidligere leder av studieprogrammene i fornybar energi,

Universitetet i Agder

Les også:

Powered by Labrador CMS