Eine Seniorin sitzt in einem Zimmer im Altenheim.
Eine Seniorin sitzt in einem Zimmer im Altenheim.

– Samtidig som oljeinntektene vil gå ned, vil utgiftene i kommunen øke

Publisert

Kommune-Norge må forberede seg på vesentlig svakere inntektsvekst. Økt effektivisering og bruk av ny teknologi er nødvendig for å møte utfordringene, mener KS.

Torsdag presenterte sjeføkonom Per Richard Johansen i KS den ferske utgaven av den halvårlige rapporten "Kommunene og norsk økonomi". Der pekes det på nye og store utfordringer i økonomien.

– Oljepengene tar slutt. Det er ikke så mange årene vi nå har til å øke oljepengebruken, fastslår Johansen. 

– Samtidig som oljeinntektene vil gå ned, vil utgiftene i kommunen øke, blant annet som følge av at eldrebølgen om få år vil gjøre seg gjeldende for fullt.

Det betyr at vi brukere må betale mer for tjenestene, og det kan bety økte skatter.

Men ifølge KS viser erfaringer fra naboland at det selv for nordiske velferdsstater er klare grenser for hvor sterkt skattetrykket kan bli.

– I så fall må man dempe utgiftsveksten ved å la brukerne betale mer, ved å kutte i velferdstjenestene eller ved effektivisering. Og da er effektivisering det gode svaret, understreker Johansen.

Han mener at årene som kommer kan bli tøffe.

–Det blir ikke tøft i morgen, vi har tid til å omstille oss. Men Norge har drevet motkonjunktur lenge, nå vil vi etter hvert få en annen hverdag.

Han nevner strukturrasjonalisering som ett av flere svar på utfordringene.

– Skolesentralisering er et eksempel på dette. Det er ikke veldig populært, ikke noe av dette er populært, men når oljepengene tar slutt, har vi ikke så veldig mange andre muligheter, sier han.

Innvandring er ikke noe stort problem for kommunene.

– Innvandrere holder folketallet oppe i mange kommuner og er derfor bare en god ting for disse kommunene, sier Johansen.

Johansen peker derimot på den store utfordringen med at Norge får en stadig eldre befolkning.

Norge regner med at eldrebølgen får effekt på 2020-tallet. Fra ca 2025 venter man en kraftig økning i andelen i befolkningen over 80 år.

Men selv om utfordringene blir store, er det også flere positive trekk.

For det første har kommunene allerede gjennomført effektiviseringstiltak med rundt en halv prosent i året. Det er ikke veldig mye, men viser en positiv utvikling. Særlig har det skjedd en effektivisering i barnehage, skole og pleie og omsorg.

– Og så vet vi at det skjer teknologiske nyvinninger som vil være veldig positive for kommunesektorene, sier Johansen.

(©NTB)