Safetec Nordic overtas av de ansatte

Publisert

De ansatte i Safetec Nordic, under ledelse av administrerende direktør Frank Vollen, har sluttført og signert en avtale om kjøp av Safetec Nordic fra ABSG Consulting Inc, et uavhengig datterselskap av ABS (American Bureau of Shipping). Avtalen innebærer overføring av Safetec Nordic AS med alle datterselskap fra ABS Group til Safetecs ansatte.

Avtalen gjør det mulig for å Safetec å styrke vårt fokus på å levere tjenester innenfor risikostyring til de to største markedene våre i Norge; olje- og gass og infrastruktur, i tillegg til andre bransjer, samtidig som vi fortsetter et tett samarbeid med ABS Group, sier Vollen i en pressemelding.

- Ledelsen i Safetec og ABS Group mener at endringen i eierskap ivaretar arbeidsplassene på en best mulig måte og også vil være positivt for kundene. Gjennom videre samarbeid kan vi fortsatt bidra til verdiskaping hos våre kunder i olje- og gassindustrien og andre markeder som har behov for sikkerhet- og pålitelighetsrelaterte tjenester, fortsetter han

Avtalen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.