Så mye ville Norges CO2-utslipp kostet hvert år hvis vi måtte kjøpt CO2-kvoter for alle våre utslipp

Publisert

I 2017 slapp Norge ut 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge SSB. Det er 1,6 prosent mindre enn året før, men 3,0 prosent mer enn i 1990. Sistnevnte er viktig da Norge i henhold til Paris-avtalen har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene for transport, bygninger, avfall og jordbruk med 40 prosent fra 1990-tallene.

Mye av dette må vi gjøre selv, men vi kan også kjøpe klimakvoter slik at vi ikke trenger å ta hele kuttet hjemme i Norge.

En klimakvote er en rett til å slippe ut ett tonn med CO2 eller CO2-ekvivalenter som er regnet ut fra andre klimagasser.

Selv om vi totalt slipper ut 52,7 millioner tonn i løpet av et år, er ikke alt kvotebelagt. Klimakvotesystemet omfatter den norske petroleumsvirksomheten og landbasert industri: