Så mye strøm bruker trikken og t-banen

Publisert

Strøm er en energikilde som de fleste tar for gitt i dagens teknologiske samfunn. De siste årene har noen begynt å interessere seg for hvor den kommer fra etterhvert som solenergi har blitt et spennende tema som mange snakker om, men fortsatt er det slik at folk stort sett tar den for gitt og ikke tenker over den annet når de sitter og betaler strømregningen sin.

Norge er en energinasjon med en ganske så unik strømsituasjon. Vi har for alle praktiske formål et kraftnett med 100 prosent fornybar energi. Mesteparten av dette kommer fra vannkraftverkene, mens noe kommer fra vindkraft og varmeenergi.

Ser vi på strømbruken i Norge, ser vi at omtrent to tredjedeler (64,9%) går til alminnelig kraftforsyning mens litt over en fjerdedel (28,9%) går til kraftintensiv industri. Den siste delen (6,3%) går til elektrisert utvinning av råolje og naturgass (6,3%).

Dette sier oss imidlertid ikke så mye, og for å sette det litt i perspektiv har vi sett litt på hvor mye strøm som faktisk brukes av en tjeneste som mange av oss bruker i det daglige. Vi tok derfor kontakt med Ruter for å høre litt om hvor mye strøm trikkene og t-banene i Oslo og Akershus bruker.

Gro Feldberg Janborg er kommunikasjonssjef i Ruter. Hun forteller at trikkene og t-banene totalt brukte hele 164 GWh med strøm i 2016.

Det er ganske mye, og en titt i NVE's nye database med oversikt over de 1893 norske vannkraftverkene viser at det tilsvarer hele kraftproduksjonen til Norges 77. største vannkraftverk.

Selv om totalforbruket er høyt, blir det relativt lite når man bryter det ned på antall passasjerer.

- I 2016 var det totalt 350 millioner påstigninger i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 106 millioner av disse var med T-banen og 53 millioner påstigninger var med trikken, sier Feldberg Janborg.

Dermed kan vi se på på hvor mye strøm som må til for å frakte én person én kilometer med t-banen.

- På T-banen har en helt ny vognpark bidratt til en nedgang i energibruken per personkilometer. Fra 2015 til 2016 har energibruken per personkilometer vært konstant, på rundt 0,15 kWh, sier Feldberg Janborg til enerWE.

Det tilsvarer omtrent strømforbruket til en TV i én time.

T-banen bruker omtrent 0,15kWh for hver kilometer den frakter én passasjer.
T-banen bruker omtrent 0,15kWh for hver kilometer den frakter én passasjer.

Trikken bruker litt mindre strøm enn t-banen, men det er ikke fordi den er mer effektiv.

- Som resultat av en aldrende vognpark klarer vi ikke å kjøre veldig mye mer, men passasjertallet øker stadig. Dette medfører at energibruken per personkilometer stadig synker, fra 0,23 kWh i 2007 til 0,12 kWh i 2016, kWh, mens den i 2008 var 0,20 kWh, sier Feldberg Janborg.

Trikkens strømforbruk pr. passasjerkilometer har falt fra år til år, men det er ikke fordi den har blitt mer effektiv. Nedgangen skyldes at den får flere og flere passasjerer å fordele strømforbruket på.
Trikkens strømforbruk pr. passasjerkilometer har falt fra år til år, men det er ikke fordi den har blitt mer effektiv. Nedgangen skyldes at den får flere og flere passasjerer å fordele strømforbruket på.

Mange har sikkert hørt om Ruters ambisjoner med elbusser, men de har ikke kommet i gang ennå.

- Høsten 2017 igangsettes tester med seks ulike batterielektriske busser, sier Feldberg Janborg.

Les også:

Powered by Labrador CMS