Så mye økte nettleien fra 2018 til 2019

Publisert

Det er mange som er opptatt av strømregningen nå som strømprisen er så høy. Kombinasjonen av kaldt vintervær og høye strømpriser gjør at regningen blir ekstra tøff for mange denne vinteren.

Samtidig er det ikke slik at strømregningen øker like mye som strømprisen øker. Det er fordi regningen grovt sett kan deles i tre: strømprisen, avgiftene og nettleien. Sistnevnte leveres av nettselskapet, og selv om den inneholder både en fastpris og en variabel pris per kWh, så svinger den ikke.

Nå har NVE tatt en gjennomgang av nettleien som de forskjellige nettselskapene krever av sine kunder, og de har kommet til at prisen nå i januar er 0,99 prosent høyere enn på samme tid i fjor. 

Så må det sies at denne beskjedne økningen ikke kan tilskrives nettselskapene alene. I tallene som NVE har hentet inn har nettleien økt med 4,05 prosent. Det er litt høyere enn konsumprisindeksen som steg med 3,5 prosent.

Den lave prisstigningen skyldes således først og fremst at elavgiften ble satt ned fra 16,58 til 15,83 øre/kWh.

- Nettleien har økt jevnt siden 2016. Den øker også fra 2018 til 2019, men økningen flater litt ut sammenlignet med de tre foregående årene. Fra i fjor til i år er det hovedsakelig reduksjonen i forbruksavgiften som påvirker nettleien mest, og som gjør at nettleien inkludert skatter og avgifter faktisk er lavere i reelle verdier fra et år til det neste for første gang siden 2012, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i NVE i en kommentar på nve.no.

I sitt regnestykke har NVE tatt utgangspunkt i et normalforbruk på 20.000 kWh pr. år. For de som har et slikt forbruk innebærer det at den totale nettleien, inkludert avgiftsnedgangen, øker med 109,56 kroner i år. Uten den reduserte elavgiften ville økningen endt på 309,56 kroner.

Les mer: