Så mye har olje- og gassinntektene falt

Publisert

SSB har nå lagt frem oppdaterte tall for petroleumsinntektene det siste året, og de viser at de nå er nede på samme nivå som i perioden fra midten av 1980-tallet til rundt 2000.

Inntektene skjøt fart etter årtusenskiftet, og de holdt seg høye frem til 2014.

- I gjennomsnitt tilsvarte de årlige petroleumsinntektene mer enn 12 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i denne perioden, skriver SSB.

I 2016 var inntektene nede i "kun" 125 milliarder kroner, noe som utgjorde 4 prosent av BNP. Nå forventer finansdepartementet at de vil stige igjen i år, og ende på 179 milliarder kroner. Hvis de treffer betyr det at petroleumsinntekene vil utgjøre omtrent 5,4 prosent av BNP.

Her må det imidlertid bemerkes at regjeringen i revidert statsbudsjett gjorde en liten justering som kan gi stort utslag. De oppdaterte prisforventningen fra 425 til 444 kroner fatet.

Petroleumsinntekene avgjøres i stor grad av prisen på olje og gass i markedet. Produksjonen har holdt seg ganske stabil, selv om den nådde en topp tilbake i 2004. Da var den oppe i rundt 260 millioner oljeekvivalenter, mens den nå ligger rundt 230 millioner oljeekvivalenter.

Les også: