Så langt i år brukes utenlandsforbindelsene mest til import av strøm

Publisert Sist oppdatert

Norge er en energinasjon, og vi er i den heldige situasjon at vi normalt har strømoverskudd. Faktisk må vi gå helt tilbake til 2010 for å finne et år der vi importerte mer strøm enn vi eksporterte.

Selv om vi på årsbasis som regel produserer mer strøm enn vi selv bruker, skjer det oftere når man ser nærmere på korte tidsintervaller. Vanligvis importerer vi for eksempel strøm på natten, mens vi eksporterer på dagen. En titt på fjoråret viste også at selv om vi totalt sett hadde netto strømeksport, så importerte vi strøm i 2 av 12 måneder, og i 11 av 52 uker.

Nå kan det se ut som at 2019 ikke blir et veldig godt år for den norske strømbalansen. Vi startet året med flere uker der vi hadde mer import enn eksport av strøm, selv om vi i januar totalt sett endte med et marginalt netto strømoverskudd på 142 GWh.

En titt på tallene fra Statnett viser nå at Norge så langt i år har et strømunderskudd. Fra 1. januar frem til og med søndag 10. mars har Norge importert mer strøm enn vi har eksportert. Totalt har vi sendt 2.006.888 MWh og importert 2.979.085 MWh. Det betyr at vi har importert nesten 50 prosent mer enn vi har eksportert.

Ser vi på timesbasis ser vi at Norge har hatt netto strøimport i 994 timer så langt, mens vi har hatt netto eksport i 662 timer. Det betyr at vi i bare en av tre timer har vært en strømeksporterende nasjon.

Les mer: