Så avhengig er Europa av fossil energi

Publisert

Tidligere denne uken la EUs statistikkbyrå Eurostat frem ny statistikk som viste at EUs energiforbruk nå er lavere enn i 1990. Det er oppsiktsvekkende, men tallene er ikke bare rosenrøde. 73 prosent av energiforbruket drives av fossilt brennstoff.

Prosentandelen går nedover, men det går sakte. i 1990 utgjorde det fossile brennstoffet 83 prosent av EUs energiforbruk.

- I alle EUs medlemsland har andelen fossilt drivstoff i energiforbruker gått ned i perioden 1990 til 2015. Det er mest markant i Danmark (fra 91 prosent i 1990 til 69 prosent i 2015), Latvia ( fra 83 prosent til 61 prosent) og Romania (fra 96 prosent til 74 prosent). Det store flertallet er imidlertid fortsatt veldig avhengig av fossilt drivstoff for å dekke sitt energibehov, skriver Eurostat.

Det er altså bare tre EU-land som får dekket mindre enn halvparten av sitt energibehov fra fossile energikilder.

Stolpediagrammet viser hvor stor andel av EU-landenes energiforbruk som dekkes opp av fossilt drivstoff.
Stolpediagrammet viser hvor stor andel av EU-landenes energiforbruk som dekkes opp av fossilt drivstoff.

Det er verdt å merke seg at statistikken viser det totale energiforbruket, ikke bare det som brukes til å generere strøm.  Det inkluderer f.eks. også drivstoff til skipene som er registrert i landene.

For Norge betyr det at selv om vi har tilnærmet 100 prosent ren fornybar energi i strømnettet vårt, så er vi i Eurostat's statistikk ført opp med en fossil andel på hele 60 prosent.

Totalt bruker EU 314 millioner tonn oljeekvivalenter med energi i løpet av et år. Tyskland står for 19 prosent av Eu totale energiforbruk, etterfulgt av Frankrike med 16 prosent, Storbritannia med 12 prosent, Italia med 10 prosent, Spania med 7 prosent og Polen med 6 prosent.

Les også: EUs energiforbruk har falt under 1990-nivå