Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Hver fjerde husholdning byttet strømselskap i 2020

790.000 strømkunder byttet strømselskap i fjor.

Publisert

NVE har lagt frem sluttbrukermarkedsstatistikken for fjerde kvartal i 2020, og den viser at flere husholdninger byttet strømselskap.

I løpet av kvartalet ble det totalt registrert 165.000 bytter av strømleverandør. 155.000 av disse var husholdningskunder, og det var en økning på 10 prosent fra tredjekvartal.

Gjennom hele 2020 byttet 26,4 prosent av husholdningene strømselskap. Det er en økning på 2,2 prosentpoeng fra 2019.

Ifølge strømselskaper enerWE tidligere har pratet med, er det vanlig med økt antall bytter når strømprisen er høy. Det var den imidlertid ikke i fjor. Da var strømprisen rekordlav.

For øvrig tjener ikke strømselskapene mer eller mindre når strømprisen er høy eller lav. De kjøper strømmen på kraftbørsen Nord Pool, og lever av påslaget de tar. Det er kun kraftprodusentene som er avhengig av hva strømprisen til enhver tid er.

Totalt ble det gjennomført 790.000 bytter av strømselskap gjennom året. Det er 76.000 flere enn i 2019. Tallene inkluderer de som byttet flere ganger i løpet av året.

Blant næringskundene var det 13,7 prosent av strømkundene som byttet strømselskap i fjor.

Leverandørbyttene viser totalt antall bytter og ikke antall kunder som bytter leverandør. Dette betyr at én person som bytter kraftleverandør flere ganger vil telles som flere bytter.

I fire av fem elspotområder mistet det største strømselskapet markedsandeler. Unntaket er elspotområde 5, Vest-Norge, med en svak økning på 0,1 prosentpoeng for den største aktøren i prisområdet.

I Sørøst-Norge har markedslederen den laveste markedsandelen med 53,8 prosent av husholdningskundene. I Nord-Norge har markedslederen 76 prosent. I de øvrige elspotområdene har markedslederen mellom 68 og 70 prosent.

Powered by Labrador CMS