Tom Burke

SUT til Rowan Viking

Se videointervju med CEO i Rowan. Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Rowan Viking innenfor regelverkets rammer. Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Norway Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir … Continued

Se videointervju med CEO i Rowan.

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Rowan Viking innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Norway Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt, melder Petroleumstilsynet.