Stena Don ankom i går til Semco Maritime Hanøytangen

Publisert

Stena Drilling har valgt Semco Maritime sitt verft på Hanøytangen i Bergen for varmt opplag av boreriggen Stena Don.

- Riggen vil ligge på Semco sitt veft på Hanøytangen i Bergen og skal gjøres klar for fremtidig oppdrag, sier Business Development Manager Øistein Tømte i Semco Maritime i en pressemelding.

Stena Don ankom til verftet den 16. November. Riggen hadde tidligere en kontrakt på Troll- feltet i den norske delen av Nordsjøen.

Stena Don er en klasse tre, halvt nedsenkbar rigg som er bygget i 2001, og har nylig blitt oppgradert med en moderne utstyrspakke. I harsh environment er riggen egnet for boring, komplettering og overhalingsoperasjoner over hele verden.

- Hanøytangen sine fasiliteter inkluderer både våt & tørrdokk, som er skreddersydd for oppdrag for eksempel hvor en rigg som kommer inn for en kort stopp for og få en godkjenning av myndighetene (SUT) eller en større oppgradering før retur til drift, sier Øistein Tømte.

Den velutstyrte kaien på Hanøytangen består av flere havneområder, blant annet en tørrdokk på 116x125 meter samt kaiområder med dybder på minst 100 meter. Veftet på Hanøytangen er utstyrt med moderne utstyr for reparasjon og håndtering av rigger, rigg utstyr og andre større oppdrag på vann og land. Krankapasitet finnes på alle docking områder.