Resultatene på norsk sokkel falt til under det halve

Publisert

De 22 oljeselskapene på norsk sokkel fikk mer enn halvert de samlede resultatene fra 2014 til 2015, ifølge en gjennomgang Sysla har gjort.

I 2015 hadde selskapene med inntekter på norsk sokkel et resultat før skatt på 75 milliarder kroner, mot 194 milliarder kroner året før. Samlet sett falt driftsinntektene fra 430 til 341 milliarder kroner, skriver Sysla.

– Tallene er interessante. At inntektene går ned omtrent tilsvarende det kraftige oljeprisfallet, målt i norske kroner, er som forventet, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

– Likevel er det samlede resultatet for bransjen positivt. Det er ikke mange bransjer som hadde klart positivt driftsresultat med en så betydelig inntektssvikt. Det vitner om en tilpasningsdyktig sektor, fortsetter han.