- Vi lever av og med kraftprisen

TrønderEnergi's kvartalsresultat trekkes ned av lave strømpriser og nedskriving av verdiene i Fosen Vind.

Publisert

Strømprisene har vært ekstremt lave i år, og det gir store utslag for kraftkonsernenes kvartalsresultater.

Sist ute med tall er TrønderEnergi. De skriver i en pressemelding at de fikk et resultat på 112 millioner kroner etter skatt i årets første halvår. Det er markant lavere enn de 870 millionene de leverte i samme periode i fjor.

Den store nedgangen forklares med lave strømpriser, en nedskriving av verdiene i Fosen Vind på 150 millioner kroner, samt at TrønderEnergi i fjor kunne regnskapsføre en engangseffekt på over en halv milliard kroner fra etableringen av nettselskapet Tensio.

Hittil i år har kraftprisen vært unormalt lav, det slår direkte inn i resultatet vårt

Ståle Gjersvold

- Vi lever av og med kraftprisen, og er godt vant med at den svinger. I fjor hadde vi høy kraftpris, og en stor engangseffekt fra nettfusjonen, som bidro til å bedre resultat. Hittil i år har kraftprisen vært unormalt lav, det slår direkte inn i resultatet vårt, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Effektene av lave strømpriser gir både direkte effekter på inntektene fra dagens salg av strøm, men det påvirker også de forventede inntektene fra Fosen Vind. Der har TrønderEnergi investert omtrent 900 millioner kroner og for det har de fått en eierandel på 7,9 prosent. Som en følge av lavere forventninger nedskrives verdiene med 150 millioner kroner.

Våre analyser viser at kraftprisen vil bli lav i en god stund fremover

Ståle Gjersvold

- Våre analyser viser at kraftprisen vil bli lav i en god stund fremover. Derfor har vi tatt en nedskriving nå. Øker kraftprisen, vil vi reversere nedskrivingen, sier Gjersvold.

TrønderEnergi økte i første halvår kraftproduksjonen til 1204 GWh, fra 1009 GWh på samme tid i fjor, og oppnådde en kraftpris på 15,6 øre per kilowatt-time. Dette er markant høyere enn årets gjennomsnittspris, og TrønderEnergi kan takke en kraftprissikring på rundt 40 prosent for at de fikk såpass godt betalt.

Gjennomsnittlig kraftpris i Midt-Norge ble 10,92 øre per kilowatt-time, i samme tidsrom.

Om kraftprisen holder seg lav over tid, vil det ikke ha betydning for de tre vindparkene TrønderEnergi har under bygging på Sørmarkfjellet i Flatanger, Stokkfjellet i Selbu og på Frøya. Strømproduksjonen herifra er sikret gjennom ti år lange fastpriskontrakter.

På Frøya skal kraftproduksjonen være i gang før årsskiftet, de andre to blir satt i drift i løpet av neste år.

- Å sikre såpass mye av volumet i fastpriskontrakter gir en god trygghet, og gjør at vi kan bidra til at de 18 eierkommunene våre får stabile utbytter over tid, og dermed kan tilby gode tjenester til sine innbyggere. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier Gjersvold.

TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Powered by Labrador CMS