Milliardresultat i TrønderEnergi

- Det er alltid hyggelig å levere gode tall, men ekstra tilfredsstillende er det når vi har 18 trønderske kommuner som eiere.

Publisert

Torsdag før 1. mai-helgen la TrønderEnergi frem sitt resultat for 2019. I en pressemelding forteller energikonsernet at de fikk et resultat etter skatt på hele 1,3 milliarder kroner.

Det er det beste resultatet noen gang, og til sammenligning var resultatet på 588 millioner kroner i 2018.

Mye av det skyldes imidlertid en engangsgevinst på utskillelse av nettselskapet. Sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett til Tensio ga TrønderEnergi en engangsgevinst på 960 millioner kroner.

- Etableringen av Tensio var en milepæl. Jeg er overbevist om at det vil bli et svært effektivt og robust nettkonsern. Rendyrkingen av nettvirksomheten gir samtidig TrønderEnergi mulighet til å fortsette å utvikle oss til det innovative energikonsernet vi skal være. Vi satser tungt på produksjon av fornybar energi, og jobber hver dag hardt for å utvikle og tilby kundenære produkter og tjenester innen elektrifisering, sier Ståe Gjersvold, administrerende direktør i TrønderEnergi.

TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver av det nye nettkonsernet, mens KLP eier 20 prosent.

I 2019 oppnådde TrønderEnergi en kraftpris på 37,6 øre/kWh, mot 35,5 øre/kWh i 2018.

Høy kraftpris, høyt aktivitetsnivå og god drift bidro til et underliggende driftsresultat på 452 millioner kroner i 2019, mot 407 millioner kroner året før.

Samtidig er TrønderEnergi tydelige på at årets lave strømpriser gir en tydelig indikasjon på at det blir mindre i inneværende år.

- Vi vet at kraftprisen vil variere. Hittil i 2020 har prisene vært rekordlave. Svingningene er en del av bransjens særtrekk, noe vi er vant til og tar høyde for, sier Gjersvold.

TrønderEnergi eies av 18 kommuner, KLP og Nordmøre Energiverk.

 • Frøya kommune
 • Heim kommune
 • Hitra kommune
 • Holtålen kommune
 • Inde Fosen kommune
 • Malvik kommune
 • Melhus kommune
 • Midtre Gauldal kommune
 • Orkland kommune
 • Osen kommune
 • Rennebu kommune
 • Selbu kommune
 • Skaun kommune
 • Trondheim kommune
 • Tydal kommune
 • Ørland kommune
 • Åfjord kommune
 • KLP - Kommunal Landspensjonskasse
 • Nordmøre Energiverk AS

Dissse eierne deler 147,7 millioner kroner for 2019.

- Det er alltid hyggelig å levere gode tall, men ekstra tilfredsstillende er det når vi har 18 trønderske kommuner som eiere. En sentral del av samfunnsoppdraget vårt er å bidra til at disse kan tilby innbyggerne sine så gode tjenester som mulig. Når TrønderEnergi gjør det bra økonomisk, blir det mer penger å dele for eierne, og mer i kommunekassene, sier Gjersvold.

TrønderEnergi har fra og med regnskapsåret 2020 lagt opp til å utbetale miminum 75 prosent av overskuddet i utbytte.