Statkraft med underskudd etter nedskrivning av vindkraftverdier

To vindkraftprosjekter tynger årets første kvartal med nesten 2,6 milliarder kroner.

Publisert

Statkraft har i dag lagt frem resultatene for årets første kvartal, og de viser en kraftig redusert omsetning, et redusert driftsresultat og et underskudd på resultatet etter skatt.

Omsetningen endte på 7,6 milliarder kroner, ned fra nesten 9,7 milliarder i første kvartal i fjor. Av det satt Statkraft igjen med et driftsresultat på 4,1 milliarder, ned fra litt under 6,8 milliarder i tilsvarende periode i 2019.

- Våre markedsaktiviteter fortsetter å levere sterke resultater og underliggende driftsresultat er samlet sett tilfredsstillende sett i lys av de lave nordiske kraftprisene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft forteller i sin presentasjon at deres resultat påvirkes negativt av koronakrisen som har ført til lavere strømetterspørsel og lavare strømrpiser, samt av den svake norske kronen som har gått utover kostnadene.

Det er spesielt to vindkraftprosjekter som fremheves med store nedskrivninger:

  • Fosen vindkraftpark nedskrives med 1.263 millioner kroner
  • Vindressurser i Norrland i Sverige nedskrives med 1.288 millioner kroner

Tilsammen utgjør det nesten 2,6 milliarder kroner, og nedskrivningene skyldes reduserte forventninger til fremtidige strømpriser.

Den lave kronekursen fører også til en negativ valutaeffekt på hele 5,7 milliarder kroner. Statkraft presiserer imidlertid at det er snakk i hovedsak urealiserte valutaeffekter.

Fra kvartal til kvartal har de nordiske strømprisene falt med 67 prosent til en snittpris på 15,4 euro/MWh. Det gir store utslag for en stor internasjonal kraftprodusent som Statkraft.

For selv om Statkraft er et norsk statlig eid selskap, er det en internasjonal gigant innen fornybar energi.

Totalt produserte Statkraft 17,7 TWh i årets første kvartal, og det er 1,7 TWh mer enn tidligere. Mesteparten av dette kommer fortsatt fra vannkraft, selv om vindkraftproduksjonen øker mest relativt sett.

  • Vannkraft: 15,6 TWh
  • Vindkraft: 1,4 TWh
  • Gasskraft: 0,7 TWh
  • Bio og solenergi: 0,1 TWh

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten til Statkraft for årets første kvartal.

Powered by Labrador CMS