- Vi er stolte av å levere det beste driftsresultatet i Statkrafts historie og å bidra med et solid utbytte til vår eier

Totalt betalte Statkraft 6,3 milliarder i skatt, og de foreslår å betale 6,5 milliarder i utbytte.

Publisert

Statkraft forteller i en pressemelding at de oppnådde et underliggende driftsresultat på 5,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Resultat etter skatt endte på 3,8 milliarder kroner.

Det betyr at de i løpet av fjorårets siste kvartal betalte 1,8 milliarder kroner i skatt.

Underliggende driftsresultat for året var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.

Totalt bidro dermed Statkraft med 6,3 milliarder kroner i skatt, og så kommer utbyttet på 6,5 milliarder til staten i tillegg.

- Vi er stolte av å levere det beste driftsresultatet i Statkrafts historie og å bidra med et solid utbytte til vår eier, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft eier en rekke vannkraftverk og vindkraftparker, og resultatet er i stor grad avhengig av prisen på strøm.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 38,7 EUR/MWh, en nedgang på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Statkrafts totale kraftproduksjon var 17,8 TWh, en økning på 11 prosent.

Økningen i produksjon var relatert til både nordisk vannkraft og tysk gasskraft.

Statkraft trekker frem følgende høydepunkter fra fjerde kvartal:

  • Bygging av vindparkene Storheia (288 MW) og Hitra 2 (94 MW) i Norge ble fullført.
  • Vindparken Kilathmoy (23 MW) og et batteriprosjekt i Irland ble ferdigstilt
  • Avtale om å bygge og deretter selge 100 prosent av vindparken Windy Rig i Storbritannia ble inngått.
  • Flere nye krafthandelsavtaler i Spania, Tyskland og Frankrike.
  • Kjøp av aksjer i elbilladeselskapet Grønn Kontakt. Etter transaksjonen er eierandelen 95,72 prosent og de resterende aksjene vil bli kjøpt i første kvartal.
  • Salg av 4,41 prosent av aksjene i BKK for 966 millioner kroner. En gevinst på 438 millioner kroner ble innregnet under finansposter.

I løpet av 2019 produserte Statkraft 61,1 TWh, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med 2018.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen i 2019 var 39 EUR/MWh, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med året før. Foreslått utbytte for 2019 er 6454 millioner kroner.

Statkraft forteller samtidig at de er i rute til å utvikle en portefølje på 6 GW landbasert vindkraft og 2 GW solkraft innen 2025.

Powered by Labrador CMS