Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Statkraft betalte 1 milliard i skatt

Produserte totalt 14,9 TWh, og i Norden fikk de en snittpris på 34,7€/MWh.

Statkraft forteller i en pressemelding at de oppnådde et underliggende driftsresultat på 2899 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 219 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldtes hovedsakelig forbedret resultat fra markedsoperasjoner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 34,7 EUR/MWh, en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Med dagens valutakurs tilsvarer det en snittpris på 352,55 kr/MWh. Det gir en snittpris til forbrukere på 35,3 øre/kWh før nettleie, elavgift, merverdiavgift og strømselskapenes avanse legges på toppen.

Statkrafts totale kraftproduksjon var 14,9 TWh, en økning på 1,8 TWh. Økningen i produksjon var hovedsakelig relatert til gasskraft.

- Forbedringen i driftsresultatet i et marked med lavere kraftpriser gjenspeiler god drift og robusthet i Statkrafts virksomhet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Kvartalets resultat etter skatt ble 656 millioner kroner. Dette var en nedgang på 609 millioner kroner. Totalt betalte Statkraft 1047 millioner i skatt i årets tredje kvartal.

Underliggende driftsresultat hittil i år er 11.948 millioner kroner, som er 1879 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultat etter skatt hittil i år er 7531 millioner kroner. Det betyr at Statkraft så langt i år har bidratt med 4417 millioner kroner i skatt.

Powered by Labrador CMS