- Så lave priser har vi ikke sett siden 2000

Mens året i år så langt er preget av svært høye strømpriser, var fjoråret preget av ekstremt lave strømpriser.

Publisert

I en pressemelding sendt ut på fredag i forrige uke, skriver Skagerak Energi at årsresultatet for 2020 ble vesentlig lavere enn rekordresultatet fra året før.

Det skyldes i all vesentlighet de ekstremt lave strømprisene i fjor. Samtidig trekkes årsresultatet opp av salget av aksjer i strømselskapet Fjordkraft.

Resultatet etter skatt endte på 534 millioner kroner, og av det bidro aksjesalget med 289 millioner.

2020 går over i historien som året med de laveste kraftprisene på 20 år. Mens omsetningen til konsernet de siste årene har vært på i overkant av 3 milliarder kroner var dette tallet i 2020 redusert til 2 milliarder kroner.

- Den lave omsetningen er først og fremst et resultat av lave kraftpriser. Den gjennomsnittlige kraftprisen for 2020 endte på 9,8 øre per kilowattime. Så lave priser har vi ikke sett siden 2000, konstaterer konsernsjef i Skagerak Energi, Jens Bjørn Staff.

Nå er vi halvveis inne i første kvartal av 2021, og så langt ligger gjennomsnittsprisen på strøm langt over dette nivået.

Til tross for lave kraftpriser og driftsmessige utfordringer knyttet til utviklingen av covid-19-pandemien har det vært et høyt investeringsnivå i konsernet.

- I Skagerak Kraft er det igangsatt bygging av tre nye kraftverk. Skagerak Nett, som nå har byttet navn til Lede, har ferdigstilt Norges første heldigitale transformatorstasjon i Tørdal. Vi planlegger for et fortsatt høyt investeringsnivå innenfor den etablerte virksomheten, sier Staff.

For Skagerak Kraft var det totale investeringene i 2020 på 271 millioner kroner, mens Lede investerte for 696 millioner kroner og Skagerak Varme 19 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS