- De ekstremt lave kraftprisene slår kraftig ut for oss

Skagerak Energi solgte for 733 millioner kroner mindre i årets første halvår som følge av lave strømpriser.

Publisert Sist oppdatert

Skagerak Energi skriver i en pressemelding at inntektene i årets første halvår falt med over 700 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor. De forklarer det med årets lave strømpriser

Driftsinntektene i kraftkonsernet falt fra 1.795 millioner i første halvår i fjor til 1.062 millioner i år. Det er en nedgang på 733 millioner kroner.

I tillegg til at strømprisen var lav, var også gjennomsnittstemperaturen høy. Det førte til mindre strømforbruk og mindre behov for oppvarming. Dermed påvirket det også kraftkonsernets inntekter fra varmevirksomheten.

Som en følge av den markant lavere inntekten ble driftsoverskuddet i Skagerak Energi redusert fra 1.148 millioner til 443 millioner i årets første halvår.

Vi tror dagens lave priser, primært drevet av hydrologisk ubalanse, vil være et forbigående fenomen og regner med at de vil stige utover året, selv om 2020 nok på mange måter kommer til å gå inn i historien som et spesielt år

Jens Bjørn Staff

- De ekstremt lave kraftprisene slår kraftig ut for oss, men vi har god kontroll på kostnader. Vi har lagt et par solide år bak oss, og konsernet har dermed en god finansiell stilling til å håndtere et svært krevende år. Vi tror dagens lave priser, primært drevet av hydrologisk ubalanse, vil være et forbigående fenomen og regner med at de vil stige utover året, selv om 2020 nok på mange måter kommer til å gå inn i historien som et spesielt år, forteller konsernsjef Jens Bjørn Staff.

Resultat etter skatt for konsernet ble på 441 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2019 var 1561 millioner kroner.

Skagerak Energi solgte i perioden alle sine resterende aksjer i strømselskapet Fjordkraft Holding ASA.

- Halvårsresultatet er noe bedre enn underliggende drift skulle tilsi. Salget av aksjene i Fjordkraft veier delvis opp for inntektsfallet knyttet til lavere kraftpriser. Regnskapstekniske årsaker gjør at gevinsten ved aksjesalget ikke vises eksplisitt på bunnlinjen, forteller Staff.

Samtidig er det et høyt investeringsnivå innenfor nett- og kraftvirksomheten. Første halvår ble det besluttet å investere i Ala kraftverk i Vang kommune i Valdres. Skagerak Kraft har med det tre kraftverk under bygging. Konsernets totale investeringer var første halvår på 474 millioner kroner mot 428 millioner kroner i samme periode i fjor.

Skagerak Energi eies av Statkraft og kommunene i Grenlandsområdet:

  • Statkraft: 66,62%
  • Skien: 15,21%
  • Porsgrunn: 14,83%
  • Bamble: 3,34%

Det er således kommunene og staten som taper penger på at kraftkonsernet sliter med årets lave strømpriser.

Powered by Labrador CMS