Foto: Skagerak Energi
Foto: Skagerak Energi

Godt halvår for Skagerak Energi

Ekstraordinært godt halvårsresultat i Skagerak Energi etter salg av Fjordkraft-aksjer.

Skagerak Energi forteller i en pressemelding at de har hatt et godt første halvår i 2019.

Salg av Fjordkraft-aksjer gir et ekstraordinært høyt resultat etter skatt på 1.561 millioner kroner på grunn av gevinst og endret verdisetting av resterende aksjeportefølje.

Skattebeløpet på overskuddet i energikonsernet endte på 384 millioner, opp fra 376 millioner kroner i samme periode i fjor. Det inkluderer ikke eiendomsskatt og konsesjonsutgifter på 59 millioner som sorteres under driftskostnader.

Det økte skattebeløpet kommer på tross av at Skagerak Kraft har noe lavere inntekter sammenlignet med samme periode som i fjor, Skagerak Netts inntekter er identiske, mens Skagerak Varme fortsetter å vokse med økte driftsinntekter.

- Jeg er fornøyd med utviklingen i selskapene. Vi fortsetter å levere gode resultater, og det gir oss et godt fundament for videre utvikling og vekst, sier konsernsjef Knut Barland.

Halvårsresultatet for 2019 er preget av engangseffekter i forbindelse med nedsalg i Fjordkraft. Resultat etter skatt ble på 1.561 millioner kroner, noe som må betegnes som ekstraordinært høyt. Tilsvarende tall for fjoråret var på 744 millioner kroner, også det et godt resultat.

- Salget gir en betydelig gevinst, men halvårsresultatet påvirkes også av ny verdsetting av de resterende Fjordkraft-aksjene. Dette gir et stort utslag på resultatet, påpeker Barland.

Fjordkraft-salget er den viktigste årsaken til at netto finanskostnader i første halvår beløper seg til 1.004 millioner kroner mot 433 millioner kroner i 2018. Overgang til virkelig verdivurdering av aksjeposten i Fjordkraft gjør at den resterende eierandelen på 14,86 prosent er økt til 1 082 millioner kroner mot 515 millioner kroner i fjor.