Foto: Linkedin
Foto: Linkedin

Restruktureringen av Dolphin Drilling er gjennomført

Bjørnar Iversen: — Dolphin Drilling står nå godt rustet for fremtiden.

Dolphin Drilling skriver i en pressemelding at de har gjennomgått en omfattende restrukturering med sletting av gjeld og tilførsel av ny egenkapital. Dette har skjedd etter at eierne av den sikrede gjelden i Dolphin Drilling ASA, sammen med private equity selskapet Strategic Value Partners LLC, tidligere i år ble enige om å overta og videreføre driften i et nytt selskap.

Dette betyr at virksomheten i det tidligere selskapet, dvs Dolphin Drilling ASA, nå er blitt overført til det nye selskapet, Dolphin Drilling Holding Ltd. Selskapet vil videreføre driften med tre borerigger spesielt egnet for forholdene på norsk sokkel. Det nye selskapet, Dolphin Drilling Holding Ltd, har i tillegg til tilførsel av egenkapital og gjeldssletting, også fått ny ledelse og får nytt styre uten koblinger til ledelse og styre i det tidliere eierselskapet Dolphin Drilling ASA.

Dolphin Drilling Holding Ltd sin nye ledelse har solid kompetanse innen olje- og offshorevirksomhet med Bjørnar Iversen som ny konsernsjef. Samlet sett har den nye ledelsen i Dolphin Drilling Holding Ltd mer enn 100 års erfaring fra sektoren. Etter at restrukturering nå er gjennomført, og relevante eiendeler overført til det nye selskapet, vil ledelsen nå arbeide for fullt med å sikre oppdrag til selskapets rigger.

De nye eierne støtter fult opp om gjennomføringen av selskapets strategi. Dolphin Drilling Holding Ltd har nå tilgang til både kapital og kompetanse, som sammen med selskapets 55-årige historie på norsk sokkel, gir selskapet en solid posisjon i markedet.

— Dolphin Drilling står nå godt rustet for fremtiden. Balansen er styrket, vi har en flåte av rigger godt egnet for markedet på norsk sokkel. Vi har et sterkt team av flinke folk med oss, og vi har en finansiell styrke som gjør det mulig for oss å gå ut i markedet og vinne nye kontrakter. Jeg ser frem til at alle i det nye selskapet i felleskap skal lykkes med å realisere selskapets fulle potensial, sier ny konsernsjef Bjørnar Iversen.

— Den finansielle restruktureringen er helt grunnleggende for at Dolphin Drilling skal ha en fremtid. Med en solid økonomisk plattform og støtte fra våre nye eiere, kan den nye ledelsen i Dolphin og selskapets dyktige og erfarne ansatte nå arbeide for fullt med å styrke og utvikle selskapet, sier påtroppende styreleder i det restrukturerte selskapet, Jørgen Peter Rasmussen.