Restrukturering av SN power

Published

Statkraft og Norfund vil bli ledende innen vannkraft.

Statkraft og Norfund har i dag gjennomført restruktureringen av SN Power i henhold til avtalen som ble undertegnet 20. desember 2013. Partene har med dette etablert et nytt og solid grunnlag for videre samarbeid innen fornybar energi.

Hovedelementene i den nye strukturen og samarbeidet er som beskrevet i børsmeldingen av 20. desember 2013.

Formålet med avtalen er å utvikle et ledende internasjonalt vannkraftmiljø som bidrar til bærekraftig økonomisk vekst gjennom lønnsomme investeringer.