Ressursanslaget for Wisting økes til 440 millioner fat olje

Publisert

OMV forteller i en pressemelding at de har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats over det siste året med å forstå Wisting reservoaret bedre. Seks brønner er boret og det er innsamlet store mengder data. I tillegg har Wisting-teamet kombinert tradisjonell seismikk med CSEM (Controlled Source Electro Magnetic) for å optimalisere de tekniske undergrunnsstudiene.

– Med data fra den siste avgrensningsbrønnen og innsamlet seismisk data, har vi fått en forbedret forståelse av området og ressursene.Vi ser nå et økt potensial i Wisting-funnet, sier administrerende direktør Knut Mauseth in OMV Norge.

Det nåværende konseptet for en utbygging av Wisting er en FPSO med havbunns produksjonssystem med 19 produsenter og 15 vanninjeksjonsbrønner. De dynamiske og statiske reservoarmodellene er oppdatert med revidert vanninjeksjons-og gassbehandlingsstrategi. To FPSO-konsepter, en med sirkulært skrog og en med skipsskrog, blir studert og lisensen forventer å ta endelig konseptvalg i 2020.

De nye ressursanslagenesomer rapportert til Oljedirektoratet, er for 2018 forventet til 440 millioner fat olje. Dette er en økning fra 350 millioner fat rapportert for 2017.

– Jeg er glad for å se at estimatene fra de oppdaterte reservoarmodellene viser en betydelig økning i volumene. Wisting er et stort funn og vi har nå et mer robust business case for å modne prosjektet videre mot en utbygging, sier Mauseth.

PL 537 ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. Wistinger lokalisert i Barentshavet og ble oppdaget i 2013 med letebrønnen 7324/8-1. OMV (Norge) AS er operatør for PL 537 med 25 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne er Equinor Energy AS (35%), Petoro AS (20%) og IdemitsuPetroleum NorgeAS(20 %).