Fra Ptil til Lloyd´s

Ognedal ny associate i Lloyd´s Register Consulting. Magne Ognedal er tidligere direktør for Petroleumstilsynet. Nå begynner han som associate i Lloyd´s Register Consulting. Bakgrunn Ognedal er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Newcastle i 1967. Han startet i Oljedirektoratet i 1974 der han senere ble sikkerhetsdirektør, og fra 1999 direktør med ansvaret for området oppfølging. Magne … Continued

Ognedal ny associate i Lloyd´s Register Consulting.

Magne Ognedal er tidligere direktør for Petroleumstilsynet. Nå begynner han som associate i Lloyd´s Register Consulting.

Bakgrunn

Ognedal er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Newcastle i 1967. Han startet i Oljedirektoratet i 1974 der han senere ble sikkerhetsdirektør, og fra 1999 direktør med ansvaret for området oppfølging.

Magne Ognedal har vært en aktiv pådriver og premissgiver i mange internasjonale fora på sikkerhetssiden, blant annet i det regionale North Sea Offshore Authorities’ Forum (NSOAF), en sammenslutning av sikkerhetsmyndigheter med ansvar for aktiviteten i nordsjøbassenget.

På den globale arenaen står International Regulators’ Forum (IRF) sentralt. Her samles sikkerhetsmyndigheter fra hele verden for å drøfte aktuelle sikkerhetssaker. Magne Ognedal var vertskap for IRF-konferanser i Stavanger både i 1999 og i 2009.

Kongen utnevnte i 2013 Ognedal til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats for norsk petroleumsvirksomhet». Ognedal er også ridder av den nederlandske Oranje-Nassau-ordenen. Han ble tildelt ordenen for virke for sikkerhet i internasjonal petroleumsvirksomhet.

Ognedal er mest kjent for sitt arbeid som direktør i Petrolumstilsynet.

Ønsker velkommen

Magne Ognedals erfaring og yrkesmessige nettverk er unikt, og han vil bidra både til å åpne dører og styrke vår troverdighet og kapasitet, forteller Bjørn Inge Baken, CEO/SVP i Lloyd´s Register Consulting.