Rekordtap for det tyske energikonsernet EON

Publisert

Det tyske energikonsernet EON fikk i fjor et underskudd på 146 milliarder kroner, det største i selskapets historie.

EON hadde allerede et bokført tap på 58,6 milliarder kroner. Virkningen av tysk energipolitikk, med økt fokus på solenergi og vindkraft, og avvikling av kjerneraft innen 2022, fremheves som årsak til rekordunderskuddet.

Året før fikk EON et underskudd på nærmere 64 milliarder kroner.

EON vil nå si opp 1.300 ansatte, noe som tilsvarer 3 prosent av alle ansatte i konsernet. Dette er ledd av et innsparingsprogram som er ventet å redusere kostnader med 3,6 milliarder kroner.

Utbyttet til aksjonærene blir også redusert, og konsernet kommer til å fortsette nedsalg i kjernekraftvirksomheten Uniper, der EON eier 46 prosent. Videre vil EON selge seg ut av Nord Stream 1.

For inneværende år ser konsernledelsen for seg et resultat på 11–13 milliarder kroner.

(©NTB)