Rekordmange byttet strømselskap i 2018

Publisert

NVE forteller i en pressemelding at ca.  158.000 husholdningskunder byttet strømleverandør i fjorårets siste kvartal. Totalt for hele fjoråret ble det gjennomført hele 577.00 bytter. Det er ny rekord.

Heller ikke næringskundene er så lojale strømkunder som den engang var. Der økte antall bytter med 3,1 prosent sammenlignet med året før.

Totalt ble det gjennomført 65.500 bytter av strømleverandør i 2018, og det er også ny rekord.

NVE mener det er naturlig å se de rekordhøye byttene opp mot de høye strømprisene i 2018.

– I gjennomsnitt var prisen for spotpriskontrakter i overkant av 50 prosent høyere i 2018 enn 2017. De økte prisene har nok bidratt til rekordtallene i antall bytter av kraftleverandør, sier seksjonssjef for sluttbrukermarked i NVE, Guro Grøtterud.

I fjerde kvartal 2018 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68 prosent. Tilsvarende har den dominerende leverandøren i næringsmarkedet 58 prosent markedsandel. NVE forteller at disse andelene har holdt  seg stabile over lengre tid.

Her kan du laste ned og lese NVE-rapporten for fjerdekvartal 2018.