Rekordeksport av norsk gass til Europa

Publisert

Regjeringen skriver i dag på sin hjemmeside at det i 2017 ble eksportert om lag 122 mrd. standardkubikkmeter (Sm3) gass fra norsk sokkel. Det er ny rekord, og gassen ble i hovedsak solgt til land i Europa for totalt litt over 200 milliarder kroner.

Historisk sett har Norge vært en oljenasjon, men de siste årene har det svingt i retningen av at gasseksporten har blitt større enn oljeeksporten.

- Storbritannia reduserte CO2-utslippene fra strømproduksjon med 25 millioner tonn CO2 i 2016 ved å erstatte kull med gass – det er like mye som rundt halvparten av Norges totale CO2-utslipp, skriver Olje- og energidepartementet.

De argumenterer for at gass er en energikilde som bidrar til bedre miljø ved at den erstatter den langt mer forurensende kullenergien.

- Å erstatte kull med gass i strømproduksjonen er et enkelt, effektivt og billig grep for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten raskt, skriver departementet.

Gasseksporten vil kunne brukes til å produsere strøm tilsvarende ti ganger Norges vanlige strømproduksjon. Den norske gassen dekker totalt en fjerdedel av hele Europas gassforbruk.

- Norge er en stabil, sikker og langsiktig gassleverandør, og norsk gass er viktig for energiforsyningen, energisikkerheten og energiomleggingen i Europa, skriver departementet.