Lillehammer  20170519.Milj¯partiet De Gr¯nnes landsm¯te p Lillehammer 2017. Per Espen Stoknes er 2.kandidat i Oslo. Her er han p landsm¯tet p Scandic Lillehammer Hotel. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix
Lillehammer 20170519.Milj¯partiet De Gr¯nnes landsm¯te p Lillehammer 2017. Per Espen Stoknes er 2.kandidat i Oslo. Her er han p landsm¯tet p Scandic Lillehammer Hotel. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Regnefeil på over 100 milliarder da Barentshavet sørøst ble åpnet

Publisert

En tastefeil i Oljedirektoratets beregning av oljeinntekter i Barentshavet sørøst førte til at området ble åpnet med 130 milliarder mer i anslåtte inntekter.

Det var en dobling av de egentlige anslagene, skriver Teknisk Ukeblad fredag. Regnefeilen ble først omtalt på Energi og Klimas hjemmesider i august.

I grunnlaget som ble lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å åpne Barentshavet sørøst, ble to scenarioer presentert: Ett med høy aktivitet og ett med lav aktivitet.

Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.

– I stedet for å føre totalen inn på «sum», ble totaltallet ført inn som produksjonen for år 2050, noe som i beregningen førte til et gigantisk hopp i både produksjon og inntekter, skriver Teknisk Ukeblad.

Tallet skulle egentlig vært 0, men ble i stedet godt over 130 milliarder.

Et anslag for nettoinntekten er også inkludert i konsekvensutredningen, og dette tallet er riktig.

Oljedirektoratet erkjenner feilen.

– I teksten til konsekvensutredningen er feil bruttoinntekt for lavt scenario oppgitt. Dette har imidlertid ingen konsekvenser for verdiberegningene. Her er nettotall benyttet, skriver direktoratets informasjonsavdeling til Teknisk Ukeblad.

Miljøpartiet De Grønne krever at Olje- og energidepartementet nå umiddelbart stanser all aktivitet i forbindelse med Barentshavet sørøst.

– Her har det skjedd en alvorlig og svært tendensiøs systemsvikt, sier partiets stortingskandidat i Oslo, Per Espen Stoknes.

(©NTB)