Regjeringen vil utrede egnede områder for vindkraft

Publisert

Regjeringen forteller i en pressemelding at vil legge til rette for langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge.

Olje- og energidepartementet gir i dag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

- Det skal bygges ut vindkraft i Norge også etter 2020. Ved å utpeke egnede områder for vindkraft, vil vi legge til rette for å utnytte de fantastiske vindressursene vi har her til lands samtidig som vi unngår utbygging i de mest konfliktfylte områdene. Vindkraft bidrar positivt til verdiskaping og sysselsetting og det kan være store muligheter for vindkraft i Norge fremover. Vi har trolig de beste vindkraftresursene i hele Europa, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.               

Det skal utpekes større områder der det kan ligge til rette for utbygging, med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet.

- Jeg mener dette er et godt tidspunkt for å ta grep innen vindkraftpolitikken vår. Vannkraften er bærebjelken i kraftforsyningen vår, men vindkraften vil også spille en viktig rolle framover. Vi har allerede sett stor teknologiutvikling og kostnadsreduksjon på dette området, sier Søviknes.

I 20016 utgjorde vindkraft 1,4 prosent av den totale norske kraftproduksjonen. Dette kan øke kraftig i årene fremover.

Les også: