Oslo  20181017.Finansminister Siv Jensen i spørretimen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20181017.Finansminister Siv Jensen i spørretimen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen vil la oljefondet forbli i Norges Bank

Publisert

Regjeringen vil beholde forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet, i Norges Bank.

Det kommer fram i stortingsmeldingen om ny sentralbanklov, som regjeringen presenterte fredag.

− Regjeringen foreslår en ny og mer moderne styringsstruktur for Norges Bank. Med dette legger vi til rette for en god styring av sentralbanken og Statens pensjonsfond utland (SPU), sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

− Regjeringen er opptatt av at viktige veivalg for Norges Bank og forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU forankres bredt i Stortinget før vi legger fram en lovproposisjon om saken til våren, sier Jensen.

Pengepolitisk komité

Foruten å beholde forvaltningen av oljefondet i Norges Bank foreslår regjeringen følgende i meldingen:

  • Opprette en fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
  • Videreføre representantskapet, Stortingets kontroll- og tilsynsorgan for Norges Bank.
  • Styrke sentralbankens uavhengighet i loven.
  • Fastsette en ny formålsbestemmelse for sentralbanken.
  • 8.200 milliarder

    Oljefondet har de siste 20 årene vokst seg til å bli verdens største statlige fond i sitt slag. Det har i dag en anslått verdi på knappe 8.200 milliarder kroner og er investert i over 9.000 selskaper i 72 land.

    66,8 prosent av fondet er investert i aksjer, rundt 30 prosent av fondet er plassert i renteinvesteringer mens 2,6 prosent er plassert i unotert eiendom.