Regjeringen vil ha grønnere og smartere industri

Publisert

Kraftkrevende industri må fortsatt få C02-kompensasjon, og det må bli lettere for små bedrifter å få lån, sier regjeringen i den nye industrimeldingen.

Statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Monica Mæland (H) la torsdag fram hovedpunktene i regjeringens nye industrimelding under en pressekonferanse i Herøya industripark i Porsgrunn.

Senterpartiet forsøkte i forkant å stanse pressekonferansen, fordi partiet mente det var uryddig at biter av meldingen ble lekket før hele stortingsmeldingen formelt blir tilgjengelig etter statsråd fredag.

– Opposisjonen vil i den offentlig debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon, uttalte Sps næringspolitiske talsmann Geir Pollestad.

Også LO reagerte på fremleggelsen.

– Statsråden legger fram godbitene i en pressekonferanse dagen før meldingen går i statsråd. Da får regjeringen oppmerksomhet om alt det den er fornøyd med, og unngår kritikk for det meldingen mangler. Det er uryddig, uttalte LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen til NTB.

Kravet ble imidlertid avvist av Stortingets presidentskap torsdag morgen.

Under fremleggelsen forsikret Mæland at det bare ble gitt "en smakebit" av selve meldingen.

Lettere å få lån

Blant tiltakene som regjeringen lekket torsdag, var en videreføring av CO2-kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri også etter 2020, nye støtteordninger for oppstartsbedrifter og lettere tilgang for lån og kapital for små og mellomstore bedrifter.

– Vi vet at disse bedriftene kan slite med å få lån og investeringsvillig kapital, uttalte Monica Mæland.

Regjeringens grep er å redusere kapitalkravet til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter.

Hun sa også at regjeringen vil legge fram en strategi for grønn konkurransekraft, og at norsk industri skal være helt i front på grønne og bærekraftige løsninger.

Regjeringen har gitt meldingen, som er den første siden 1981, stikkordene "grønnere, smartere og mer nyskapende".

– Industrien vår må bli grønnere fordi vi skal ha konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. Smartere og mer nyskapende fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høyt lønnsomhet vil være helt avgjørende fremover, uttalte Solberg.

Krevende omstilling

– De jobbene som først faller bort, er rutineoppgavene og de som ikke krever kompetanse. De ufaglærte jobbene, uttalte Mæland.

Hun pekte på at mange norske bedrifter har kuttet lønnskostnader ved å ta i bruk automatisering, og at dette trolig bare vil øke fremover.

– Kontinuerlig forbedring er nødvendig for å trygge arbeidsplasser og for å omstille seg. Dette vil skje i et forrykende tempo, så det blir krevende for arbeidstakere, ledere og politikere, men vi har gode forutsetninger for å lykkes, uttalte Mæland og pekte på landets store naturressurser, en høyt utdannet befolkning, god digital infrastruktur og en tradisjon for samarbeid.

(©NTB)