Oslo  20181008.Finansminister Siv Jensen utenfor sin bolig i Oslo, på vei til jobb for legge frem neste års statsbudsjett.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Oslo 20181008.Finansminister Siv Jensen utenfor sin bolig i Oslo, på vei til jobb for legge frem neste års statsbudsjett.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Regjeringen vil bruke 231,2 milliarder oljekroner neste år

Publisert

Regjeringen foreslår å bruke 231, 2 milliarder av oljeinntektene neste år. Det er en økning på 4,5 milliarder kroner fra 2018.

Det viser nøkkeltall i forslaget til nasjonalbudsjett for 2019, som Finansdepartementet presenterte mandag morgen.

Oljepengebruken tilsvarer 2,7 prosent av inntektene i oljefondet, noe som ligger godt under handlingsregelens bestemmelse om å bruke maksimalt 3 prosent av fondets inntekter.

Det gir en nøytral virkning på norsk økonomi, med en budsjettimpuls på 0,0 prosent.

Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, men innebærer en økning på 4,5 milliarder kroner fra oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018.

– Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Det pekes på at arbeidsmarkedet er i klar bedring og at sysselsettingen øker markert. I nasjonalbudsjettet for 2019 anslås arbeidsledigheten å avta fra 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år.

Forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for neste år blir lagt fram i sin helhet klokken 10.