Regjeringen strammer inn oljekrisens utvidede permiteringsordning

Publisert

Oljebransjen gikk på en smell da oljeprisen stupte i 2014, og det gikk hardt utover leverandørindustrien. For å bøte på det ble permiteringsperioden trinnvis utvidet til 49 uker.

Under dette permiteringsregimet må arbeidsgiverne betale lønn i de første ti arbeidsdagene, altså de første to ukene. Deretter står staten for utbetalinger av dagpenger. Etter 30 uker må arbeidsgiveren betale lønn i ytterligere fem dager før staten tar over igjen de resterende 19 ukene.

Nå fastslår regjeringen at oljekrisen er over, og foreslår å stramme inn på permiteringsreglene igjen.

- Arbeidsmarkedet er i bedring. Regjeringen foreslår derfor at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt under permittering reduseres fra 49 til 26 uker for nye tilfeller, skriver regjeringen i statsbudsjettet.