Regjeringen skal lage strategi for å øke bruk og produksjon av hydrogen

Publisert

Hydrogen kan har ikke fått sitt gjennombrudd i privatbilismen, men det forventes at den kan spille en viktig rolle i overgangen til det norske lavutslippssamfunnet. Ettersom hydrogen kan lagre mer energi enn batterier til en billigere penge forventes det at den vil bli særlig godt egnet for skip og tyngre køyretøy.

Mandag denne uken møttes representanter fra hydrogenbransjen, leverandørindustri, forsking, teknologimiljø og ulike organisasjoner i Oslo på invitasjon fra to departementer som ofte har interessemotsetninger, men som også ofte har felles interesser av å finne gode løsninger. Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet skal lage en strategi for forsking, teknologiutvikling og bruk av hydrogen i løpet av 2019, og de hadde invitert bransjen til et møte for å få innspill til dette arbeidet.

– Økt bruk av hydrogen vil kutte utslipp av klimagasser og gi ny verdiskaping i Norge. Hydrogen kan erstatte diesel og bensin i tungtransport og skipsfart. Hydrogen er også godt egnet i bygg- og anleggsmaskiner og kan være relevant for deler av prosessindustrien, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Flere norske selskaper, deriblant Asko, Tine, Bring og Felleskjøpet har allerede bestilt lastebiler som skal gå på hydrogen, og Ruter har testet ut hydrogenbusser i flere år. Norges første hydrogen-elektriske ferge skal også settes i drift på Hjelmelandsambandet i Rogaland i 2021.

enerWE kunne også fortelle at Varanger Kraft starter eget hydrogenselskap i Finnmark for å utnytte billig strøm fra vindkraftverket Raggovidda som produserer mer strøm enn nettet klarer å overføre til resten av landet.

Hydrogenbiler har forøvrig samme fordeler som elbiler, og det gis statlig støtte gjennom Enova og Pilot-E for tiltak som tar i bruk hydrogen.

- Vi opplever en økt interesse for løsninger for hydrogen i Norge og internasjonalt. Både gassreformering med CO2-fangst og -lagring og elektrolyse vil kunne bli viktigere. Flere norske selskap har god kompetanse på disse områdene. For eksempel undersøker Equinor ulike muligheter for økt bruk av hydrogen fra naturgass på lang sikt i Storbritannia og Nederland,, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

I arbeidet med hydrogenstrategien til regjeringen har OED og KLD bestilt ein rapport frå DNV GL om bruk og produksjon av hydrogen i Norge. Rapporten vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for den nye hydrogenstrategien.

Her kan du laste ned og lese rapporten.