Oslo  20170425.Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i vandrehallen etter ulvedebatten i Stortinget i Oslo tirsdag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20170425.Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i vandrehallen etter ulvedebatten i Stortinget i Oslo tirsdag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen og næringslivet enige om ny miljøavtale

Publisert

Klima- og miljødepartementet har undertegnet en miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).

Næringslivet skal redusere sine årlige NOx-utslipp med 16.000 tonn fram mot 2025. Avtalen er et viktig verktøy for å sikre at Norge overholder sine internasjonale utslippsforpliktelser, heter det i pressemeldingen fra departementet.

I stedet for å betale avgift til staten, skal de tilsluttede virksomhetene betale en medlemsavgift til Næringslivets NOx-fond. Fondet skal dele ut støtte til gjennomføring av utslippsreduserende tiltak i virksomhetene.

– Det er svært positivt at vi nå er i mål med en avtale som vil gi nye utslippskutt de kommende årene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Den nye miljøavtalen har en varighet på åtte år fra 2018, og er den tredje i rekken av avtaler hvor næringslivet forplikter seg til å redusere sine NOx-utslipp.

Miljøforpliktelsen i den nye avtalen er utformet som samlet utslippstak for alle virksomhetene som omfattes av avtalen for perioder på to år, i alt fire perioder. Utslippstaket blir gradvis strammere fra en periode til neste.

Utslippene fra virksomhetene som omfattes er for 2016 beregnet til totalt 97.000 tonn. For siste toårsperiode (2024–2025) er utslippstaket et gjennomsnitt på 81.000 tonn per år

(©NTB)