Regjeringen må vurdere ny flypassasjeravgift

Publisert

Å gjøre flypassasjeravgiften mer klimarettet er én av mange bestillinger til regjeringen i budsjettavtalen som partiene på borgerlig side ble enige om onsdag.

– Stortinget ber regjeringen vurdere omlegging av dagens flypassasjeravgift slik at den får en miljøprofil, heter det i ett av 48 verbalpunkter, anmodningsforslag og merknader til budsjettavtalen. Som eksempel foreslås det at avgiften kan beregnes ut ifra flyreisens lengde.

Et annet verbalpunkt slår fast at regjeringen må sikre at Gassnovas arbeid med et fullskala anlegg for CO2-håndtering videreføres inntil videre.

Endrede særaldersgrenser for ansatte i staten, støtte til fordrevne rohingyaer, fullskala pilotanlegg for havvind, flere tilrettelagte arbeidsplasser for uføre og økt støtte til bistandsforvaltningen i Afrika sør for Sahara er andre slike forslag.

Regjeringen bes også om å utrede om vilkåret for å få pleiepenger bør endres, slik at et annet familiemedlem kan få midler for å yte omsorg til et alvorlig sykt barn i stedet for mor eller far.

(©NTB)