Regjeringen lanserer strategi for bioøkonomi

Publisert

Regjeringen vil skape flere arbeidsplasser og mer verdier i grønne næringer som henter ressurser fra jord, skog og hav og lanserer en egen strategi for bioøkonomi.

– Rike naturressurser og høy kompetanse gir oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen legger til rette både for omstilling av tradisjonell industri og utvikling av helt nye næringer, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Flere departementer står bak regjeringens strategi for bioøkonomi. Helt konkret vil regjeringen fra neste år bruke 50 millioner kroner på forskning og sette i gang to testsentre.

Det skal også etableres et investeringsselskap for støtte til klimavennlig teknologi, og låneordningen i Innovasjon Norge skal styrkes med 300 millioner kroner.

Strategien tar også opp behovet for å lette transporten av tømmer, utvikle skogsveinettet og øke utnyttelsen av arter i havet.

Økt bruk av biodrivstoff er også en del av strategien.

– Bruke råstoffer bedre

– Det er nødvendig å øke produksjon av fornybare ressurser fra skog og jordbruk, samt bedre bruk av råstoffene for å utnytte mulighetene som ligger i bioøkonomien, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp)

Bioøkonomi handler om tradisjonelle næringer som jordbruk og fiske som produserer mat og tømmer. Men i framtiden håper både næringsliv, politikere og miljøbevegelsen at vi vil bruke naturressurser til å lage mer miljøvennlige produkter, materialer, kjemikalier og legemidler.

Biologisk materiale kan for eksempel erstatte plast og andre produkter basert på olje.

– Mangler tiltak

Miljøstiftelsen Zero er enig med regjeringen i at det ligger store muligheter i å ta i bruk ressurser fra jord, skog og hav. Men fagsjef Kåre Gunnar Fløystad mener regjeringens strategi kommer til kort.

– Strategien identifiserer en god del relevante problemstillinger, men mangler tiltak for å gjøre noe med dem, sier han til NTB.

Han sier regjeringen ikke endrer rammevilkårene som vil gjøre det mulig å få nye biobaserte produkter og materialer ut fra laboratoriene og til markedet.

– Vi hadde trengt tiltak for å gjøre det lønnsomt å velge fornybart og gjør fornybare bærekraftige produkter konkurransedyktige, sier han.

Fløystad mener vi i dag bare har gode finansieringsløsninger for grønn energi og drivstoff. (©NTB)