Regjeringen: Klimagassutslippene ned til 1990-nivå i 2020

Publisert

Norske klimagassutslipp vil trolig være nede på 1990-nivå i 2020, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte nye beregninger onsdag.

Solberg viste til at klimaforliket fra 2013 hadde som mål å redusere klimagassutslippene ned til 48,6 millioner tonn CO2 i 2020. Nå viser nye anslag at utslippene vil være på 51,8 millioner tonn i 2020.

Så sent som i 2014 ble avstanden mellom klimamålet og faktiske framskrivninger målt til 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Nå er det altså på 3,2.

– Mange mente at målet var helt umulig å nå. Nå har vi helt nye tall, og gapet har krympet, sier Solberg.

Dersom den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff regnes med, anslår regjeringen at avstanden til klimaforlikets ambisjon for 2020 er nede i om lag 2 millioner tonn.

1990-nivå

– Utslippene i 2020 vil være omtrent tilbake på 1990-nivå, sier Solberg og legger til at innsatsen fra regjeringen og de to samarbeidspartiene skal ha mye av æren for at det går rett vei.

For å komme helt i mål, må Norge gjennom en betydelig omstilling, påpeker statsministeren. Hun fastslår at det vanskeligste gjenstår.

– Oppgaven vår framover er å gjennomføre klimatiltak som gjør at vi oppnår klimamålene våre, sier Solberg.

Under onsdagens pressekonferanse kom hun for øvrig med et stikk til SV, som på landsmøtet krevde utslippsreduksjoner på 3 millioner tonn CO2 i neste stortingsperiode. Statsministeren anførte at regjeringens politikk sørger for at dette kravet så å si er innfridd allerede.

Biltrafikk

Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030. Det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk. Regjeringen viser til at avgiftskutt på nye, miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt på utslippsreduksjonen.

– Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene. Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Framskrivningene viser at strategien med satsing på biodrivstoff virker, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.

Effekten av det nedlagte gasskraftverket på Mongstad er tatt med i regnestykket og utgjør om lag 0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, får NTB opplyst.