Grafen viser oljeprisen omdregnet til norske kroner hittil i år. Den røde streken viser forventet oljepris i det opprinnelige statsbudsjettet, mens den grønne viser den oppdaterte prisforventningen i det reviderte statsbudsjettet.
Grafen viser oljeprisen omdregnet til norske kroner hittil i år. Den røde streken viser forventet oljepris i det opprinnelige statsbudsjettet, mens den grønne viser den oppdaterte prisforventningen i det reviderte statsbudsjettet.

Regjeringen jekket opp forventet oljepris fra 425 til 444 kroner fatet

Publisert

I går, torsdag 11. mai, la regjeringen frem revidert statsbudsjett. Der justerte de på budsjettet, og fokus lå på hvem som fikk mer penger, samt at regjeringen nå legger opp til å bruke 4,7 milliarder kroner mindre.

Som vanlig er det lite fokus på selve inntektene. De tas stort sett for gitt, og det ble opp til interesseorganisasjonen Norsk olje og gass å fortelle at det reviderte statsbudsjettet faktisk viser at olje- og gassbransjen bidrar med hele 54 milliarder ekstra kroner i år. Hadde en slik ekstrainntekt kommet fra en hvilken som helst annen bransje hadde det vært toppsak i alle nettaviser og det hadde dominert enhver nyhetssending, men slik er det ikke når det kommer fra olje- og gassbransjen.

Inntektene har uansett veldig mye å si for budsjettet, og noen små justeringer av prognoser kan gi store utslag. Når enerWE leter i budsjettet ser vi at regjeringen har oppdatert forventningen om årets oljepris fra 425 til 444 kroner pr. oljefat.

I det opprinnelige statsbudsjettet ble det lagt til grunn en forventning om at oljeprisen i år i snitt ville ligge på 425 kroner fatet. Da budsjettet ble lagt frem så det ikke så lovende ut, men i tiden frem til jul løftet oljeprisen seg ganske kraftig. Den så også ut til å holde seg stabilt lenge i år, og frem til helt nylig holdt den seg godt over 425 kroner.

I dagene før fremleggelse av revidert statsbudsjett svingte den imidlertid over og under 425 kroner.

Grafen viser oljeprisen omdregnet til norske kroner hittil i år. Den røde streken viser forventet oljepris i det opprinnelige statsbudsjettet, mens den grønne viser den oppdaterte prisforventningen i det reviderte statsbudsjettet.
Grafen viser oljeprisen omdregnet til norske kroner hittil i år. Den røde streken viser forventet oljepris i det opprinnelige statsbudsjettet, mens den grønne viser den oppdaterte prisforventningen i det reviderte statsbudsjettet.

Sånn sett kan det se ut til at departementet har vært uheldig med timingen for når de valgte å jekke opp forventet oljepris.

Når enerWE spør finansdepartementet om hvordan de har kommet frem til sin oppdaterte prisforventning, får vi høre at de har tatt utgangspunkt i prisene i terminmarkedet.

- Det er prisene i terminmarkedet i begynnelsen av mai, samt dollarkursen på samme tidspunkt, som ligger til grunn for anslaget på råoljeprisen, skriver finansdepartementet i en epost til enerWE.

437 kroner neste år

Interessant nok forventes det i revidert statsbudsjett at oljeprisen vil falle igjen neste år. Der anslår de at den i snitt i 2018 vil ligge på 437 kroner fatet neste år

- At prisanslaget neste år er lavere enn i år følger av forløpet på terminpriskurven (markedet forventer en liten nedgang), skriver finansdepartementet i sitt svar.

Da SSB la frem sine prognoser for oljeprisen i desember i fjor, kom de frem til at den ville ende på 451 kroner i år og 464 kroner neste år. Sånn sett har regjeringen lagt seg under SSB's forventninger.

Snittpris på 458,08 kroner

Hittil i år har oljeprisen ligget på 458,08 kroner fatet, og den ligger dermed gått over regjeringens oppdaterte forventning og også SSBs anslag. I vår siste månedlige oppdatering om oljeprisens utvikling kom vi frem til at den høye oljeprisen har ført til at oljeinntektene lå ca 5 milliarder kroner foran skjemaet. Regjeringen har dermed litt å gå på før den lave oljeprisen eventuelt ødelegger regnestykket.

Forskjellen på en gjennomsnittlig oljepris på 425 eller 444 kroner er imidlertid betydelig, og det vil gi store utslag for Norges inntekter.

– En enkel virkningsberegning for betydningen av endringer i oljeprisen indikerer at dersom oljeprisen i 2017 blir 10 kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2017, gir det en økning på 4,3 milliarder kroner i statens netto kontantstrøm. Ved en eventuelt lavere oljepris anslås virkningen å bli den samme, men med motsatt fortegn, har Finansdepartementet forklart til enerWE.

Med det som utgangspunkt kan vi anslå at forskjellen mellom det opprinnelige anslaget på 425 og det reviderte anslaget på 444 kroner fatet vil utgjøre ca 8,17 milliarder kroner. Altså markant mer enn de 4,7 milliardene som Regjeringen reduserer bruken av oljepengene med.

Les også: