OSLO  20170302.Miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg,  på Oslo S torsdag hvor Statsminister Erna Solberg orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
OSLO 20170302.Miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, på Oslo S torsdag hvor Statsminister Erna Solberg orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Regjeringen hudfletter Oslos klimabudsjett

Publisert

Regjeringen slår i revidert nasjonalbudsjett fast at det ikke blir aktuelt å kopiere Oslo kommunes klimabudsjett i statsbudsjettet neste år.

Finansdepartementet mener metodene i Oslos klimabudsjett er så mangelfulle at det verken går an å måle utslippskutt eller kostnader, skriver Dagens Næringsliv.

I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett i fjor høst ba Stortinget regjeringen vurdere om Oslo kommunes klimabudsjett «kunne danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet». Det blir ikke aktuelt, slår Finansdepartementet fast.

– Kommunen har ikke gjort rede for hvordan den har kommet fram til utslippseffektene som presenteres. På flere områder er det vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltak, virkemidler og utslippseffekt, skriver Finansdepartementet i revidert nasjonalbudsjett.

– Kostnadene ikke med

En annen svakhet som påpekes, er at verken befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling og statlige tiltak inngår i kalkylene. Heller ikke forhold ved kommunens budsjett som kan gi økte utslipp, er omtalt.

– Det er også en svakhet at kostnadene ved tiltakene ikke inngår. Det er dermed begrenset overføringsverdi fra kommunens opplegg til en rapportering av klimakonsekvenser av statsbudsjettene, skriver Finansdepartementet.

– Forpliktende politikk

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) har ansvaret for hovedstadens klima- og miljøpolitikk.

– Vi er åpne for forbedringer, og systemet er ikke perfekt. Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Bergs politiske sekretær Daniel Rees til Dagens Næringsliv.

Overfor NTB understreker Rees at det viktigste poenget, som regjeringen ikke vurderer i sin gjennomgang, er at miljøbudsjettet etter Oslo-byrådets mening sikrer en forpliktende klimapolitikk på tvers i kommunen gjennom å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke tiltak og kutt, og at dette integreres i det ordinære budsjettarbeidet.

(©NTB)