Regjeringen ga ut rekordmange olje-tillatelser for andre år på rad

Publisert

Til tross for at Miljødirektoratet advarte om oljeutvidelser i nord, satte regjeringen for andre år rekord i antall utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Totalt ble det gitt ut 83 letetillatelser i fjor, hvor av 14 av dem var i Barentshavet, skriver Klassekampen.

Tillatelsene ble gitt ut gjennom TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder), som siden i 2003 har vært måten å dele ut tillatelser på i Norge.

Meningen var at TFO skulle være en tilleggsordning for å stimulere leting i allerede eksisterende, modne oljefelt i Norskehavet og Nordsjøen. Men nå har ordningen ifølge avisa blitt den viktigste formen for utlysning.

Blant annet trekker Klassekampen fram at området nå gjelder store deler av det sørlige Barentshavet, hvor nye områder har gått fra å være umodne til modne på under ett år.

Det reagerer Miljødirektoratet på. Ifølge leder Silje Ask Lundberg er det kun petroleumsfaglige hensyn og ikke miljøhensyns som tas når nye områder vurderes. Direktoratet har advart mot utvidelse med tanke på viktige miljøverdier, og er blant annet bekymret for sjøfuglen.

– De miljøfaglige rådene blir hensyntatt ved alle konsesjonsrunder på norsk sokkel, og avveid mot andre hensyn. De avveininger som er gjort er forankret i et bred flertall på Stortinget, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til avisa.

(©NTB)