Oslo  20181004.Stortingsrepresentant  Abid Q. Raja (V) under trontaledebatten i Stortinget 2018.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20181004.Stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V) under trontaledebatten i Stortinget 2018.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen fryser oljefondsindeks der Saudi-Arabia skulle inn

Publisert

Abid Raja (V) er glad Finansdepartementet vil ha en ny vurdering av Oljefondets aksjeindeks, som Saudi-Arabia etter planen skulle inn i på nyåret.

Brevet med denne beskjeden ble sendt til Norges Bank tirsdag. Samme dag svarer finansminister Siv Jensen (Frp) også på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Abid Raja (V) om hun vil ta initiativ til en gjennomgang av oljefondets investeringer i Saudi-Arabia i kjølvannet av drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Jensen skriver i svaret at Norges Bank nå er bedt om å gi råd og vurderinger om sammensetningen av referanseindeksen.

– Jeg registrerer at de sender brevet til Norges Bank hvor de ber om en full gjennomgang, samtidig som de sender meg et svar. For alle praktiske formål betyr det at investeringer i Saudi-Arabia er satt på pause, og det er jeg svært fornøyd med, sier Abid Raja til NTB.

Oljefondet har i dag investert drøyt 6,8 milliarder kroner i Saudi-Arabia.

– Dette betyr at Saudi-Arabia blir satt på pause, sier Raja.

– Ikke på grunn av Saudi-Arabia

Finansdepartementet avviser at frysingen av referanseindeksen har sammenheng med at Saudi-Arabia etter planen skulle innlemmes i indeksen i løpet av første kvartal neste år.

– Gjennomgangen skyldes at det er besluttet å øke aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU) til 70 prosent. Vi har derfor bedt Norges Bank om å vurdere den geografiske fordelingen og sammensetningen av referanseindeksen for aksjer, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en epost til NTB.

– For meg spiller det ingen rolle hvilken begrunnelse Finansdepartementet bruker. Det viktigste og det som var min hensikt, var å oppnå at det ikke bare blir tut og kjør om Saudi-Arabia lenger, men at man tar en pause og en vurdering, sier Raja.

Faresignaler som i Syria og Irak

Han peker på at Finansdepartementet spesifikt har bedt Norges Bank om å vurdere «alternative metoder og regler for sammensetningen av fremvoksende markeder som reduserer eksponeringen mot den særskilte risikoen i disse markedene, slik som særskilt politisk risiko og ustabilitet».

– Vi vet fra land som har klappet sammen, som Syria og Irak, at de hadde mange av de samme faresignalene som Saudi-Arabia har i dag, flere år før konfliktene brøt ut. Oljefondet er norske skattebetaleres pensjonssparing. Da er det ekstremt viktig at vi ikke putter pengene våre inn i regioner med stor risiko for ustabilitet og politisk uro, sier Raja.

Kan ikke ekskludere land

Oljefondets referanseindeks for aksjer er basert på indeksen FTSE Global All Cap fra Indeksleverandøren FTSE Russell. Det er FTSE Russell som har varslet at Saudi-Arabia vil bli inkludert i mars nest år.

– Finansdepartementet har besluttet å fryse referanseindeksen for aksjer mens arbeidet med å vurdere sammensetningen av den pågår. Dette gjelder fra årsskiftet. Det betyr at selv om FTSE Global All Cap skulle bli utvidet med nye markeder fra og med 1. januar 2019, vil ikke fondets referanseindeks for aksjer bli det, skriver Riiser Wålen.

Oljefondets investeringer blir i dag overvåket av Etikkrådet. De kan ekskludere enkeltselskaper dersom de medvirker til eller er ansvarlige for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, men rådet har ikke mandat til å utelukke stater med samme begrunnelse.

Abid Raja er en av flere som har tatt til orde for at også stater skal kunne ekskluderes på grunnlag av menneskerettighetsbrudd.

I sitt svar skriver Finansdepartementet at Etikkrådet er bedt om å redegjøre for sitt arbeid med menneskerettighetskriteriet, og vil omtale denne redegjørelsen i fondsmeldingen som kommer våren 2019.