Reduserte inntekter i statsregnskapet

Publisert

Statens inntekter gikk ned med 27,6 milliarder kroner, og utgiftene økte med 2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med samme kvartal 2015.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at statsregnskapets samlede inntekter var på 254 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på nesten 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015.

De samlede utgiftene økte samtidig i underkant av 1 prosent og var på 314 milliarder kroner. Dette tilsvarer et underskudd på 60 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland.

Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med rundt 2 milliarder kroner samtidig som inntekter fra skatter og avgifter har falt med 12,5 milliarder kroner.

Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015. Renter og utbytte har gått ned med 2,4 milliarder kroner.

Statens egne driftsutgifter har økt med 6,2 milliarder kroner sammenlignet med 4. kvartal for to år siden, og beløper seg nå til 61 milliarder kroner.

Kjøp av varer og tjenester utgjør noe under en tredel av denne utgiftsposten som har økt med 18 prosent.

De samlede overføringene har gått ned med 5,2 milliarder kroner. Omtrent halvparten av disse overføringene er utgifter til pensjoner og trygder som har økt med 4,6 milliarder kroner. Avsetningen fra Statens pensjonsfond utland er 24 milliarder kroner.

(©NTB)