Hele landet
Hele landet

Redusert vannmengde i magasinene

Publisert

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene gikk noe ned i forrige uke. Dette er ikke så uvanlig. Det er omtrent på denne tiden at vannmengden reduseres noe.

Hele landet

I uke 44 lå fyllingsgraden for hele landet på 79,7 prosent. Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 81,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 85,0 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 65.541 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 86,4 prosent i elspotområde 1. Det er 1,6 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 88,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 85,3 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.002 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 81,9 prosent fulle. Det er 1,8 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 83,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 89,3 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 26.812 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 83,1 prosent i forrige uke. Det er 0,3 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 83,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 81,1 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 83,1 prosent tilsvarer det 6.492 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 65,7 prosent i forrige uke. Det er 1,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 66,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 77,9 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 65,7 prosent tilsvarer det 12.728 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 87,7 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 89,6 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 86,4 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 87,7 prosent tilsvarer det 14.507 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.